Selecteer een pagina

organisatie

RSIN

Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden(RSIN) Nummer: 861715986

de hoofdlijnen van het beleidsplan

Het beleid is erop gericht kinderen/jongeren met een beperking t/m +/-26 jaar met een mogelijkheid in de maatschappij te zetten.
Dit doen wij door middel van:

  • Het aanbieden van workshops, Kunst, Dans, Muziek en sport
  • Aanbieden van educatie: Taal en Sociale omgang
  • De doelgroep in beeld brengen en een stem geven zodat zij beter integreren in de maatschappij, uit hun isolement komen en talent kunnen ontdekken en ontwikkelen.

functies & namen van de bestuurders

beloningsbeleidBestuurssamenstelling

Het bestuur van de stichting bestaat per 9 oktober 2020 uit 3 leden:

Sanne Waterlander voorzitter
Thijs Jacobs secretaris
Ron Schat penningmeester

 

beloningsbeleid

In zowel de statuten als in het beleidsplan is de volgende stelling opgenomen met betrekking tot het beloningsbeleid van Stichting Zo Mooi Mogelijk.

Bestuurders ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten, ook mogen zij vacatiegeld ontvangen dat niet bovenmatig is.

Stichting Zo Mooi Mogelijk vindt het van belang dat de ontvangen giften voor minstens 90% naar het algemeen belang van de stichting gaat, oftewel het realiseren van activiteiten die jongeren met een beperking tot 26 jaar beter in de maatschappij zet.  Om deze reden is er specifiek voor gekozen geen medewerkers in dienst te nemen om zo de kosten nog verder te drukken. De organisatie draait op het bestuur en vrijwilligers.

.

Zowel bestuurders als vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor de verrichte werkzaamheden. Het gebruik van een cao is daarom niet van toepassing.

Zoals in de statuten en het beleidsplan is vermeldt kunnen bestuurders alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten ontvangen en kan de stichting ervoor kiezen om het bestuur vacatiegeld dat niet bovenmatig is uit te betalen. Ondanks dat de stichting over deze regelingen beschikt is er besloten mits de bestuurders en de vrijwilligers de kosten zelf kunnen dragen er geen beroep wordt gedaan op deze regeling.

verslag van de uitgeoefende activiteiten

financiële verantwoording

wordt verwacht in januari 2021

Contactformulier

1 + 1 =